מערכת מידע גיאוגרפית (GIS)
לאתר ה GIS המלא הלא מונגש
* בשלב זה, לאור מגבלות שונות האתר המונגש אינו כולל את מלוא התכנים והפונקציות.
ניתן לפנות למרכז תמיכה בטלפון 03-9298294 או במייל gissupport@taldor.co.il